برچسب: ماه دی

۳۰دی
گزارش ماه دی

دی آغاز دلتنگی هاست، …

یک احساس درونی بهم می گفت باید گزارش دی ماه رو هم برای ثبت در پرونده زندگیم می نوشتم، مدتی هست اینجا رو کردم بایگانی زندگیم، افکارم، نظراتم، دردها و خوشحالی هام، سرنوشتم، هر چیزی که به نوعی به خودم مربوط باشه و بخوام جایی ثبت اش کنم، این کار فواید زیادی داره، یکیش اینه که باعث میشه چند سال دیگه برگردم عقب ببینم چه کارهایی می کردم، اون روز چه کار می کنم، مقایسه کنم ببینم درجا دارم می زنم یا حرکتی رو به جلو یا عقب دارم و کلی مزایای دیگه که در آینده درباره اش خواهم نوشت، از اسفند ماه شاید در جای دیگه ای درباره زندگی نوشتم، فقط و فقط زندگی و مسیری که دارم طی می کنم، نوع نگاهم به زندگی و …، بگذریم بریم سر وقت دی، ماهی که شاید خیلی از دلتنگی های عمیق زندگیم از اونجا آغاز شد، دلتنگی هایی که شاید ارزش دلتنگ شدن هم نداشت ولی، …. ادامه مطلب »

حقوق نمی گیریم که چیزی بخواد محفوظ باشه