برچسب: rear window

۸اردیبهشت
پنجره پشتی

پنجره‌ پشتی

وقتی فیلم تمام شد فهمیدم یکی از فیلم‌های آلفرد هیچکاک رو دیدم، در این فیلم ماجرای یک عکاس که به خاطر شکستگی پاش خونه نشین شده و از پشت پنجره‌ی پشتی به چشم‌چرونی مشغول است رو به نمایش می‌گذاره، البته هیچکاک در کتاب “سینما به روایت هیچکاک” در جواب این پرسش تروفو که آیا نگاه جیمز استوارت صرفا جهت کنجکاوی است یا علت دیگری دارد و همچنین ضمن پاسخ به یک منتقد زن (که فیلم پنجره‌ی عقبی را به سبب چشم‌چران بودن شخصیت اصلی یعنی جیمز استوارت وحشتناک خوانده است) می گوید «ازکجا وحشتناک است؟ مگر ما نیستیم؟ شرط می‌بندم از هر ده نفر نه نفر بعضی موقعیت‌ها را ببینند و به جای کنترل نگاه در آن مواقع به سبب ضعف اراده چشمان خود را معطوف سوژه می‌نمایانند». صادقانه اونقدر برام هیجان‌انگیز و جالب توجه نبود.

IMDb

کلیه حقوق این سایت تا سال ۱۹۸۶ محفوظ بوده و از اون سال به بعد کسی بابت حفاظت از این سایت پولی بهم نداد، بنابراین چیزی هم دیگه محفوظ نیست :)