ورزش

نتونستم چیزی پیدا کنم

ببخشید، چیزی که دنبالش می گردی رو پیدا نکردم، اگر میشه دقیق تر بهم بگو چی می خوای؟

کلیه حقوق این سایت تا سال ۱۹۸۶ محفوظ بوده و از اون سال به بعد کسی بابت حفاظت از این سایت پولی بهم نداد، بنابراین چیزی هم دیگه محفوظ نیست :)