امروز هر چی وسایل فیلمبرداری داشتم رو گذاشتم عقب ماشین و رفتم اراک، اونجا می‌تونستم چیزی که می‌خوام رو بسازم. رفتم زیرزمین، یک دیوار رو تمیز کردم، رنگ‌های سیاه و سفید خریدم، یک روز فقط داشتم رنگ‌کاری می‌کردم و حاصل کار خوب بود، بعد نورپردازی