بعضی از فیلم‌های قدیمی خیلی طولانی و حوصله‌سر بر هستند، ولی واقعا در کنارش فوق‌العاده و بی‌نظیر هم هستند. این فیلم هم با وجود طولانی بودنش خیلی دوست داشتم، داستان سرنوشت یک انسان، نوع بینش، انتخاب و تعاملاتش با آدم‌های مختلف در برهه‌های مختلف زندگیش،