به نظرم نباید این فیلم رو می‌ساخت، یک فیلم بدون داستان و محتوای درست و حسابی، اصلا قابل مقایسه نبود با فیلم قبلی، خیلی بهونه‌ی مسخره‌ی برای دیدن دوباره‌ی هم سر هم کرده بودن، به نظر من که مسخره بود، نمی‌دونم چرا رتبه‌ی این فیلم