بعد از دیدن این فیلم داشتم به حال خودمون غصه می‌خوردم، اینا دنبال چی هستن، ما دنبال چی هستیم، اینا چه چیزهایی به بچه‌هاشون آموزش میدن و دغدغه‌هاشون چیه! ما چی آموزش میدیم و دغدغه‌هامون چیه! از عقب بودن به نظرم یه چیزی فراتر هستیم.