با دیدن این فیلم مغزم ترکید، واقعا از نویسنده‌ی این فیلم خیلی خوشم اومد، البته بعدش فهمیدم این فیلم از روی کتاب ساخته شده، البته نه دقیقا شبیه کتاب، به نظرم هیچ فیلمی نمی‌تونه شبیه کتابش در بیاد دقیقا، بگذریم، این فیلم رو واقعا دوست