نبرد الجزیره، از اون فیلم‌های جذابی بود که دیدم. اسم الجزایر رو زیاد شنیده بودم ولی نمی‌دونستم یکی از مستعمرات فرانسه بوده و فرانسه با چه وضعیتی اونجا رو ترک کرده. این که یک کشور قسمت اروپا نشین و مسلمان نشین داشته باشه و کلا