امروز دنبال فیلم خوب می‌گشتم برای دیدن و نمی خواستم فیلم قدیمی ببینم. با امیرحسین که صحبت می‌کردم بهم گفت این فیلم رو ببینم و بعدش با هم گپ بزنیم درباره‌اش. ممکنه بخشی از داستان اسپول بشه در ادامه ولی اگر داستان مک‌دونالد رو می‌دونید