علاقه‌ام به فیلم‌های قدیمی خیلی بیشتر از فیلم‌های جدیده، چون از نظر محتوایی واقعا غنی‌تر هستند، این فیلم رو هم دوست داشتم، داستان فیلم واقعا برام جذاب بود. انتهای فیلم به راحتی قابل تشخیص نبود. اتفاقی که در فیلم در رابطه با دوستی خیلی صمیمی