اینم سومین دوره از هفت دوره‌ی «Google UX Design Professional Certificate» بود که بالاخره تمومش کردم، قسمت جذابش برای من اونجا بود که کورسرا ایمیل زده بود که داداش کجا داری میری با این سرعت! همین الان ۶۰٪ سرعتت از بقیه بیشتره. می‌خواستم بگم داداش

این دومین دوره از هفت دوره‌ی «Google UX Design Professional Certificate» بود که موفق شدم تمومش کنم. خیلی جدی‌تر از دوره‌ی قبلی بود، کلی تکلیف و پروژه داشت که باید انجام می‌دادم. برای همین سرعتم خیلی کمتر بود نسبت به دوره‌ی قبلی. البته وسط امتحانات

از قدیم گفتن سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بندن، ولی خب از اونجایی که سر من همیشه‌ی خدا درد می‌کنه برای چالش‌های جدید، باید مدام دستمال ببندم. داشتم زندگیم رو می‌کردم، یکم سرم خلوت می‌شد که تصمیم گرفتم سردرد جدیدی برای خودم درست کنم،