استاکر

فیلم بسیار عجیبی بود، انتظار چنین فیلمی رو نداشتم، خیلی دوستش داشتم، این فیلم از عمق بسیار زیادی برخوردار بود. آدم همیشه باید یک چیزی برای ادامه دادن و زندگی کردن داشته باشه. نمی‌دونم اسمش رو میشه چی گذاشت، یک هدف مقدس؟ رسالت! یا ستاره‌ی شمالی که همیشه بهش نگاه کنه و به سمتش حرکت کنه. نمی‌دونم. ولی می‌دونم باید به زندگی معنی داد، معنی در زندگی خیلی مهمه، وقتی آدم معنی زندگیش رو از دست بده دیگه ادامه دادن براش خیلی سخت میشه، یعنی اون روز شاید بشه گفت روز مرگش هست. آدم همیشه باید برای خودش یک معنی پیدا کنه، اصلا بدون معنی نمیشه، حتی اگر به طور کامل ساخته‌ و پرداخته‌ شده توسط ذهن خودش باشه.

 

نوشتن یک دیدگاه