ام را به نشانه‌ی مرگ بگیر

جدیدا حس می‌کنم، فیلم‌های قدیمی تمرکز داستان‌شون روی قتل و جنایت بوده، یعنی هر چی فیلم قدیمی می‌بینم جنایی هست و یکی، یکی رو کشته، یعنی داستان حول محور قتل زن توسط شوهرش یا برعکسه، ولی انصافا خیلی خوب اون موقع داستان رو پرداخت می‌کردن، آدم بعد از گذشت این همه سال می‌بینه، خسته نمیشه و براش جذابه، باوجودیکه گاهی شاید آخر فیلم رو میشه حدس زد ولی ماجرا رو نمیشه، این فیلم رو از این بابت دوست داشتم. نتونستم بفهمم چطوری ماجرا توسط کارگاه فیلم کشف شد.

نوشتن یک دیدگاه