ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

راستش زیاد از فیلم‌هایی که در مصر ساخته میشه و یکی دنبال گنج می‌گرده خوشم نمیاد، ولی در کل فیلم بدی نبود، قابل تحمل بود، بیشتر یک فیلم طنز بود، ولی خب هر فیلمی تلاش می‌کنه در قالب‌های مختلفی مفهومی رو به مخاطب منتقل کنه، من زیاد با مفهوم فیلم ارتباط برقرار نکردم، ولی دیدنش هم برای من خالی از لطف نبود، بدون شک فیلم‌های خیلی بهتری هم می‌تونستم ببینم.

نوشتن یک دیدگاه