دوره‌ی مقدماتی بازیگری – هفته‌ی هفتم

این هفته امتحان داشتیم اونم چه امتحاناتی، برای کلاس بدن تنها اجرای دو نفره من و امیر بودیم، به جای اون کوچه و سنگ زدن بچه، اول نمایشنامه‌ی شاهزاده و گدا رو برداشتیم، طنزش کردیم و اجراش کردیم، خودمون راضی بودیم، هر چند استاد خیلی راضی نبود، یکی از دلایلش هم این بود که ما لباس مناسب نداشتیم، ولی برای خودمون اوکی بود، نمیشه برای هر اجرا بریم لباس بگیریم که، برای کلاس بیان، اجرای آرش رو خیلی دوست داشتم، هر چند خیلی ضعیف بود، تازه داره ایراد کارم در میاد، برای کلاس بداهه و خلاقیت هم شاهزاده و گدا رو رفتیم ولی در نیومد، چون انتظارش چیز دیگه‌ای بود، ولی قرار شد هفته‌ی بعدی دوباره بریم، کلاس تاریخ سینما هم مثل قبل و کلاس مبانی بازیگری هم کلی تئوری یاد گرفتیم و نمایشنامه‌ی ماچیسمو رو قبول کرد استاد که ما روش کار کنیم.

نوشتن یک دیدگاه