اجرای پروژه

اینم از چهارمین دوره‌ی مدرک «Google Project Management: Professional Certificate»، سرعت طی کردن این دوره خیلی زیاد به خاطر اینکه توی برف گیر کرده بودم و هیچ کار دیگه‌ای نداشتم. بگذریم در این دوره یاد گرفتم چرا بستن یک پروژه مهمه، معنی کامل بودن پروژه چیه! چه اسنادی را باید برای بستن پروژه ایجاد کنیم. قسمت مهم و جذاب این دوره جلسه‌ی گذشته‌نگر بود، اینکه در پایان پروژه جلسه‌ای داشته باشیم، از هم تشکر کنیم، بررسی کنیم چه ریسک‌هایی داشتیم، چه چالش‌هایی رو حل کردیم، چه مشکلاتی داشتیم و در نهایت موفقیت خودمون رو جشن بگیریم. مستند کردن هر پروژه در آینده بهمون کمک می‌کنه کلی تجربه داشته باشیم.

نوشتن یک دیدگاه