بعد از مدت‌ها نشستم برای یک ایده، طرح تجاری نوشتم، واقعا بهم چسبید، خیلی وقت بود این کار رو نکرده بودم. این کار رو برای مسخره‌بازی انجام دادم. در اصل برای یک رویداد کارآفرینی ارسال کردم و اسم کلیه‌ی اعضای خانواده رو به عنوان تیم