بعد از مدت‌ها دوری از کار تصمیم گرفتم یه کارهایی رو شروع کنم، اولین چیزی که به ذهنم رسید رباتیک بود. تصمیم داشتم کاری رو شروع کنم که هم دوره‌ی ویدیویی داشته باشه، هم بسته‌ی فیزیکی. امروز چند تا جعبه‌ی آماده سفارش دادم تا بتونم