آزمون مصاحبه‌ی زبان

چند وقتی زده بود به سرم که مدرک جدیدی در حوزه‌ی گردشگری بگیرم، اول فکر کردم فقط یک آزمون جامع باید بدم، بعدش فهمیدم نه آزمون مصاحبه‌ی زبان هم داره، اسم زبان میاد حالم بد میشه، بار اول ثبت نام کردم و گفتم آزمایشی شرکت میکنم، ولی صلاح دیدم بخوابم، دوباره فرصت شد ثبت نام کردم، اینبار دیر رسیدم، باید بین جلسه و آزمون یکی رو انتخاب می‌کردم، وقتی رسیدم جلوی جایی که جلسه داشتم، دیدم یکم زود رسیدم، سرچ کردم دیدم فاصله‌ای ندارم تا محل آزمون، می‌دونستم فرصت مصاحبه نخواهم داشت چون باید سر ساعت می‌رفتم جلسه، با این حال رفتم، اول مشکل جای پارک پیش اومد، بعد رفتم داخل دیدم وای چقدر شلوغه، مشکلم رو به منشی گفتم، گفت خودت به بچه‌ها بگو، فکر می‌کرد این کار رو نمی‌کنم، منم گفتم بچه‌ها اگر نوبت‌تون رو ندید به من قطعا من رد میشم چون باید برم الان، در کمال ناباوری همه قبول کردن و من رفتم توی اتاق برای مصاحبه، با چه استرسی، طرف خیلی عالی برخورد کرد، منم خیلی راحت باهاش انگلیسی حرف زدم، نمی‌دونم قبول شدم یا نه ولی اعتماد به نفس خوبی بهم داد، چون می‌فهمیدم چی میگه و منم تا جای ممکن منظورم رو می‌رسوندم، آخرش هم با لبخند از اتاق اومدم بیرون و راهی جلسه شدم، سر ساعت هم رسیدم.

نوشتن یک دیدگاه