آموزش انگلیسی – پایان دوره‌ی Four Corners 2/C

یک ترم و یک کتاب دیگه هم تموم شد، واقعا حماسه‌ای آفریدم اینبار، هیچ وقت بیشتر از یک ترم کلاس زبان نمی‌رفتم. البته چیزی که می‌خوام هم نیستم ولی در مسیر هستم، میشه با تلاش بیشتر بهش رسید. این ترم خیلی خوش گذشت و استاد خیلی خوبی هم داشتیم، راضی بودم ازش. از خودم ناراضی بودم چون بعد از این همه ترم هنوز سر کلاس فارسی حرف‌ میزنم گاهی، باید تلاش بیشتری کنم. همکلاسی‌های خیلی خوبی هم داشتم این سه ترم گذشته، این ترم البته چند تا دوست جدید هم بهمون اضافه شد. امروز آخرین جلسه‌ی کلاس بود و همزمان شده بود با روز معلم یکی از بچه‌ها کیک پخته بود و آورد و یکی دیگه از بچه‌ها چایی و فلاکس آورده بود، نیم ساعتی خوش گذروندیم در فضای حیاط موسسه، من این فضا رو خیلی دوست دارم.

نوشتن یک دیدگاه