بر باد رفته

تا حالا فیلم به این طولانی ندیده بودم، چهار ساعت فیلم بود، ولی واقعا فیلم زیبایی بود، باعث شد بفهمم آمریکا قبلا به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم شده بوده و بین‌ این دو تا جنگ میشه و شمالی‌ها پیروز میشن و پرچم امروز آمریکا در اصل پرچم شمالی‌هاست. البته در یک فیلم دیگه دیده بودم در شمال آمریکا برده‌داری تموم شده ولی در جنوب هنوز قانونیه، کلا یک بار باید وقت بگذارم داستان آمریکا رو تا یک جایی بخونم. می‌دونید از نظر روحی فکر کنم من شبیه اسکارلت بودم توی فیلم، همیشه تو زندگی تصمیمات اشتباه زیادی گرفتم و همیشه در زمان درست در جای غلط بود و در زمان غلط در جای درست، همیشه با خودم گفت فردا هم می‌تونم درباره‌اش فکر کنم و تصمیم بگیرم.

نوشتن یک دیدگاه