تولد ناصر

تولد چهل سالگی ناصر رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، سه سال پیش بود، با کلی آدم جدید آشنا شدم، اون موقع خیلی غمگین‌تر از امروزم بودم، آشنایی با اون آدم‌ها باعث شد زندگی برام ساده‌تر بشه. امروز تولد چهل‌و‌سه‌ سالگی ناصر بود، آشنایی من با ناصر خیلی جالب بود، اولین بار به واسطه‌ی آرش میلانی در یک رویداد کارآفرینی خیلی اتفاقی دیدمش، بعدش می‌خواست به دیدن آرش بره، با هم رفتیم سفر و خیلی خوش گذشت، از اون موقع به بعد سفرهای زیادی با هم رفتیم، آدم خوش سفر و خوش مشربیه، باهاش خوش میگذره، کلی میشه ازش یاد گرفت، امیدوارم همین طوری تولد ۱۲۰‌سالگیش هم جشن بگیریم.

نوشتن یک دیدگاه