داستان‌های وحشی

جدیدا خیلی از فیلم‌های آرژانتینی خوشم اومده، این فیلم واقعا برام جذاب بود. حس می‌کنم این دومین فیلم آرژانتینی بود که می‌دیدم. یکی از داستان‌ها رو عاشقش شدم، دقیقا من بودم. همیشه به ناعدالتی‌های اجتماعی اعتراض داشتم، این موضوع گاهی باعث رنجش خاطر دوستان و اطرافیانم میشه گاهی، ولی خب، من تصمیم دارم همیشه تا انتهای خط برم، در این داستان هم همین اتفاق افتاد و طرف تا آخر خط رفت و چقدر به دلم نشست، حداقل مطمئن شدم حتی اگر گاهی برام خیلی گرون هم تموم میشه باید جلوی ناعدالتی‌ها بایستم. این فیلم رو واقعا دوست داشتم، شروع بسیار هیجان‌انگیزی هم داره، یعنی اولین داستانش واقعا شما رو جذب می‌کنه.

 

نوشتن یک دیدگاه