شکارچی گوزن

فیلم خیلی عجیبی بود، سه ساعت فیلم، انتظار داشتم یک روایت ساده از یک داستان باشه، ولی به نظرم این طوری نبود، روایت بخش‌هایی از زندگی چند دوست بود که به نظرم خیلی فوق‌العاده به نمایش گذاشته شده بود، من واقعا مجذوب فیلم شدم و خیلی دوستش داشتم. سبک و عمق دوستی‌ها، طرز تفکرها، عاشق شدن‌ها، کار کردن‌ها، سفر رفتن‌ها، همه‌ی بخش‌های جذاب بود.

نوشتن یک دیدگاه