محله‌ی چینی‌ها

از اون فیلم‌هایی بود که به نظرم فقط فیلم بود، تا حدی پیچیده و برای یکی مثل من، بدون هیچ مفهوم خاصی برای یادگیری، فقط باید نگاه می‌کردم و از حل کردن یک معمای پیچیده لذت می‌بردم، جالب اینجاست از اوایل فیلم مشخصه دقیقا کلید حل معما کجاست و حتی کیه، ولی داستان طوری چیده شده که با در طول مسیر پیدا کردن کلیدی که شاید بتونید حدس بزنید با شخصیتش آشناتر بشید و کارهایی که کرده، در کل اونقدر برام جذاب نبود.

نوشتن یک دیدگاه