مرد شمالی

خدایی حیف امتیاز ۷ که این فیلم داره، به نظرم ۵ هم براش اضافه است. من فیلم‌های تاریخی حتی تخیلی رو دوست دارم، ولی این فیلم بیشتر تو مایه‌های فیلم هندی بود. انگار کسی گذاشته دنبال کارگردان که سریع یک فیلم بساز، من حتی داستان فیلم هم دوست نداشتم. خیلی از نظرم مصنوعی و بی‌مزه بود.

نوشتن یک دیدگاه