مرکز نوآوری و توسعه

بعد از یک ماه فکر کردن تازه فهمیدم دقیقا نقطه‌ی قوت من چیه، ساختن! من عاشق ساختن هست، دوست دارم کل زندگیم رو درگیر ساختن باشن، از نگهداشتن خوشم نمیاد، یا کشف چیزهای جدید، حل مسائل پیچیده، طراحی ساختار، فکر کردن به آینده و طراحی محصولات مختلف، طراحی خدمات، اینا کلید واژ‌ه‌هایی هستند که من رو رسوندن به اینکه به جای کار کردن روی پروژه‌هایی که خسته‌ام می‌کنند یا حتی کار کردن برای دیگران، خودم یک مرکز نوآوری و توسعه بسازم، اینطوری می‌تونم هم برای خودم بسازم هم به دیگران در ساختن‌ و توسعه‌ی محصول‌شون کمک کنم. از هفته‌ی بعد وقت خوبی برای اینکار خالی باید بکنم، امیدوارم این یکی دیگه خودش باشه و خسته نشم ازش.

نوشتن یک دیدگاه