مهمان نامرئی

این فیلم واقعا بی‌نظیر بود، اکثر فیلم‌هایی که دیده بودم، همیشه می‌تونستم آخر فیلم رو حدس بزنم ولی آخر این فیلم رو تا دقیقه‌ی آخر فیلم نتونستم درست حدس بزنم، روایت داستان در این فیلم واقعا عالی بود، ذهن آدم رو به شدت دچار آشفتگی می‌کرد و صحنه‌ی آخر به نظرم فیلم رو چنان باشکوه‌ کرد، که مجبور شدم دوباره بزنم عقب و یک بار دیگه پایان فیلم رو تماشا کنم. از روایت و پایان‌بندی فیلم که بگذریم، موضوع خیلی خوبی هم داشت، آغاز یک اشتباه و مجموعه‌ای از مصیبت‌های بعدش، نمی‌دونم دلیل اصلی مرتکب شدن آدم‌ها به اشتباه چیه! این که راحت نیستن با هم حرف بزنند، ترس از دست دادن؟ نمی‌دونم واقعا، ولی شروع یک دروغ، گاهی آدم رو وارد سلسله‌ای از دروغ‌ها می‌کنه، میشه گفت تبدیلش میکنه به یک داستان خیالی.

نوشتن یک دیدگاه