کشتن مرغ مقلد

انصافا فیلم فوق‌العاده‌ای بود، راستش من عاشق شخصیت پدر خانواده شدم، همیشه دوست داشتم برای دخترم همچین پدری باشم، برخورد خیلی منطقی با مسائل زندگی، نگاه زیباش به مفهوم زندگی، آزادی که به بچه‌هاش می‌داد و از همه مهم‌تر با کار و تصمیماتی که در کارش می‌گرفت، بینش عمیقی رو به بچه‌ها منتقل می‌کرد. از اینکه پدرها همیشه مورد تحسین بچه‌ها باشن واقعا لذت می‌برم، به نظرم آدم باید به جای حرف زدن، با اعمالش الگوی دیگران باشه، نه اینکه به بچه‌هامون بگیم خرما نخور، ولی خودمون جلوشون زارت زارت خرما بخوریم. داستان خود فیلم هم خیلی دوست داشتم، هرچند طوری که دوست داشتم تموم نشد، دقیقا مثل زندگی که مطابق با پیش‌بینی‌های ما پیش نمیره، به نظرم این فیلم ارزش دیدن داره، ببینید.

نوشتن یک دیدگاه