کفشور خطی و گاتر

یکی از دغدغه‌های ذهنیم سر بازسازی خونه‌ی لیلی کفشورها بود، چه داخل خونه، چه حیاط. یه مدت کارم شده بود دنبال کفشور گشتن تا بالاخره پیدا کردم چیزی که می‌خواستم رو، تصمیم گرفتم کفشورهای داخل خونه مثل حموم، آشپزخونه، محیط جکوزی و … از کفشور خطی سرامیک‌خور استفاده کنم. به نظرم خیلی زیبا و قشنگ میومدن، تازه باز گشتم و بدون فریم پیدا کردم که فقط سرامیکش معلوم باشه، برای حیاط هم به گاتر رسیدم، تصمیم گرفتم از یازده‌متر گاتر استفاده کنم، هر چند این مقدار نیاز نبود ولی احساس کردم میتونه زیبایی خاصی به فضای حیاط بده، باید اجراش کنم ببینم چی میشه، کلی راه مونده تا نصب‌شون.

نوشتن یک دیدگاه