کنیز

اولش دوست نداشتم این فیلم رو ببینم، دلیلش رو نمی‌دونم چی بود ولی وقتی شروع کردم به دیدنش دیگه نتونستم از پای فیلم بلند بشم، واقعا داستان پیچیده و جذابی داشت هر چند بیشتر خاک بر سری هم بود (لبخند). به نظرم هر چیز دیگه‌ای بگم داستان فیلم لو میره برای همین بی‌خیال میشم، ولی گاهی بعضی دوست داشتن‌ها در زندگی آدم پیش میاد که در هیچ چارچوبی نمی‌گنجه، نمی‌دونم اسمش عشقه، یا دوست داشتن واقعی یا حتی هر دو، فقط می‌دونم تجربه‌ی فوق‌العاده‌ای هست، حتی اگر برای مدت کوتاهی باشه.

نوشتن یک دیدگاه