گزارش هفته‌ی دهم از چالش دوازده

عجب هفته‌ای بود واقعا، خودم از راندمان خودم در عجب موندم. یک طرح تجاری برای یک پروژه‌ی جدی به صورت شوخی نوشتم، خیلی بهم چسبید. کلی جلسه با آدم‌های مختلف برای انجام کارهای مختلف داشتم. روی بسته‌ی آموزش رباتیکم کلی کار کردم، روی محصول جدیدم خیلی کار کردم، به جاهای خیلی خوبی رسوندمش، به اراک سفر کردم، تولد منصوره رو جشن گرفتیم، برنامه‌های مالیم رو منظم کردم، به بچه‌ها در طراحی دفتر جدیدشون کمک کردم، کتاب‌های چاپ‌شده‌ی جدید رو از چاپخونه تحویل گرفتم و کلی کار دیگه که حوصلم نمیکشه درباره‌شون الان بنویسم، بعدا حتما می‌نویسم.

نوشتن یک دیدگاه