گزارش هفته‌ی ششم از چالش دوازده

این هفته هم هفته‌ی جالبی بود برای خودش، یک سفر با دکتر به تبریز داشتم و آرش رو بعد از یکسال حضوری دیدمش، دقیقا یک روز قبل از برگشتنش. اولین هفته‌ی کارمندی رو پشت سر گذاشتم و تجربه‌ی جالبی بود. روی پروژه‌ی اکونیو کار کردیم، با بچه‌ها رفتیم پلاتو تمرین کردیم، کلی پست بلاگ نوشتم، با چند تا دوست جدید آشنا شدم و کلی گپ زدیم. البته خیلی از برنامه‌ای که برای تابستون داشتم به نظر فاصله گرفتم، نمی‌دونم واقعا می‌تونم برگردم به برنامه یا نه، چون هفته‌ی بعد هم باید مصطفی رو ببرم سفر، تابستون خیلی به سفر گذشت، عالی بود ولی خب به خیلی‌ از کارهام نرسیدیم.

نوشتن یک دیدگاه