گزارش هفته‌ی نهم از چالش دوازده

هفته‌ی خیلی خوبی بود، تونستم به خودم برسم، یعنی کلی عقب‌افتادگی که به خاطر کرونا ایجاد شده بود رو انجام دادم، برای کتابفروشی کتاب جدید خریدم، برنامه‌ریزی‌های خوبی برای کارها کردم، شبکه‌های اجتماعی کانگونیو رو فعال کردم، پاکت برای کتابفروشی چاپ کردم، دو تا فیلم خوب دیدم، کتاب بازی بی‌نهایت که واقعا کتاب بی‌نظیری بود رو خوندم، کلی یاد گرفتم و باعث شد بینش خیلی جذابی نسبت به ادامه‌ی کارهام پیدا کنم، نشستم کلی برنامه‌ریزی جدید کردم، راستش برای تابستان امسال برنامه‌های ویژه‌ای دارم، امیدوارم بتونم خوب برنامه‌ریزی کنم و خیلی خوبم اجرا کنم، راستش یک سری کارها رو نمیرسم انجام بدم برای همین رهاشون کردم ولی تمرکز خوبی روی کارهایی دارم که می‌تونم جبران‌شون کنم، برای همین در این فرصت باقی‌مانده دارم تلاش می‌کنم.

نوشتن یک دیدگاه