گزارش هفته‌ی پنجم از چالش دوازده

بدون شک این هفته خیلی برای من مهم و به یادموندنی بود، هم از سمت استادم ریلیز شدم برای لندینگ چک، هم با دو تا استاد خوب چک لندینگ رو انجام دادم و در نهایت در ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ سولو شدم و دیگه جدی جدی خلبان شدم. فقط بزرگ‌ترین غم این هفته کرونا بود، از وقتی فهمیدم کرونا دارم، حال عمومیم بدتر شد. ترس کرونا از خودش به نظرم خطرناک‌تره، این اواخر هر روز حال عمومیم در حال بدتر شدنه، احساس ضعف و بی‌حالی شدیدی دارم، امیدوارم خدا به خیر بگذرونه. روزی چند بار فیلم نشستنم روی باند رو نگاه می‌کنم و ذوق می‌کنم. این هفته در کل برای من خیلی هفته‌ی عجیب و به یادموندنی بود.

نوشتن یک دیدگاه