انباری

قبلا فکر می‌کردم خونه انباری می‌خواد چه کار، ولی چند وقتی هست به لزوم انباری در خونه پی بردم. بعد نشستم کلی فکر کردم کجا این انباری رو در بیارم که دیزاین کلی خونه خراب نشه، رفتم یک اسپری خریدم و شروع کردم به خط‌خطی کردن حیاط، ولی به دلم نچسبید، چون همش فکر می‌کردم باید انباری مربع باشه یا خیلی عمیق، ولی در آخر با خودم گفتم یکی از دیوارهای حیاط رو که چهار متر طول داشت رو یک متر میارم جلو، البته با این کار باید پنجره‌ی اتاق رو یکم کوچیکتر کنم ولی به نظرم می‌ارزید، چون دقیقا چیزی بود که دوست داشتم، البته بعد از دیوارچینی عمق مفید انباری ۸۰سانت شد در ۴متر، برای گذاشتن دوچرخه به نظرم خیلی عالی بود و حتی وسایل اضافه‌ی خونه. برای دسترسی بهتر من در انباری رو به جای یک در کوچیک مرسوم، یک در خیلی بزرگ دو لنگه ساختم در طول ۱۸۰سانت، بعدش هم بابا و هم اوس غلام بنا من رو مسخره کردن ولی من همچنان معتقدم هم زیبا شد، هم واقعا در بزرگ مناسب این کار بود، چون دسترسی رو به قسمت‌های مختلف انباری ساده‌تر می‌کرد، به نظرم نگاه‌شون اینطوری بوده که همیشه در انباری کوچیک و زشته و نباید در انباری بزرگ باشه، ولی من دوستش دارم و حس می‌کنم دیزاین باید یک مشکلی رو به درستی حل کنه و در بزرگ‌تر برای این مدل انباری که ساختم، باعث دسترسی بهتر به کل فضای انبار میشه، قرار نیست برای استفاده از انبار عذاب بکشم.

 

نوشتن یک دیدگاه