جنگ جهانی زد

قبلا این فیلم رو دیده بودم، ولی اسمش به یادم نبود، دوستی بهم گفت این فیلم رو ببینم، همون دقایق اول فهمیدم، ولی نمی‌دونم چی شد دلم خواست دوباره ببینمش. لعنتی‌ها هر فیلمی ساختند این روزها ما واقعیش رو تجربه کردیم، مثل شیوع، با خودم گفتم این فیلم هم دوباره ببینم اگر واقعا وارد دنیای زامبی‌ها شدیم آمادگی لازم رو داشته باشم.

نوشتن یک دیدگاه