فرار بزرگ

با دیدن این فیلم عاشق فیلم‌های جنگ جهانی شدم، به نظر من خیلی عالی بود. در این فیلم هر چیزی رو میشد دید، از دوستی و رفاقت و میهن‌پرستی، تا مدیریت و رهبری و کارتیمی و حتی خودشناسی و توسعه‌ی فردی، از وقتی فهمیدم ماجرای این فیلم واقعی بوده بیشتر برام جذاب شد. کاری به ماجرای فیلم ندارم، ولی واقعا رهبر بودن یا فرمانده بودن دو تا ویژگی شخصیت جدا از همدیگه است، آدم می‌تونه به خاطر درجه‌هاش فرمانده باشه ولی رهبر نباشه، ولی اگر رهبر باشه به نظرم قطعا می‌تونه مدیر خوبی هم باشه، دیدن این فیلم رو به شدت توصیه می‌کنم، بیش‌تر از این درباره‌اش نمی‌نویسم، چون نمی‌خوام درباره‌ی داستان فیلم چیزی بنویسم که از جذابیت اون کم بشه.

نوشتن یک دیدگاه