مستند فیلمبردار

یک مستند غم‌انگیز از یک فیلمبردار که دوربین انداخته روی دوشش و رفته گوشه و کنار جهان و شروع کرده به فیلمبرداری، بخش مهمی از فیلم به درد زنان اختصاص داشت ولی در کل فیلم مستند درد و رنج‌های آدم‌ها بود از نظر من، جاهایی از فیلم نتونستم ربط تصاویر رو به هم پیدا کنم، حتی بعضی‌ جاها احساس می‌کردم بد نبود اگر تدوین بهتری می‌کرد ولی خب فیلم یعنی همین، خیلی فیلم زنده‌ای بود، حس می‌کردم خودم فیلمبرداری کردم.

نوشتن یک دیدگاه