ملودی کور

فیلم بدی نبود، ولی اونقدر هم خوب نبود، بالاخره از فیلم‌های هندی خیلی نباید انتظار دور از ذهنی داشت، ولی موسیقی‌های به کار رفته در فیلم رو دوست داشتم، داستان فیلم هم بد نبود، به نظرم تو دسته‌بندی فیلم‌های خنده‌دار بیش‌تر می‌گنجید، بیش‌ترین جایی هم که در فیلم ناراحت شدم، اونجا بود که گزینه‌ی خیلی خوبی برای عاشق شدن پیدا کرده بود، ولی با گندهای پشت سرهمی که زده بود از دستش داد یک جورایی، بعد به نظرم آدم برای تمرکز کردن هر کاری نمی‌کنه.

نوشتن یک دیدگاه