نمایشگاه کتاب

خیلی اتفاقی فهمیدیم نمایشگاه کتاب تهران امسال مجازی هست و با توجه به اینکه ما هم کتاب‌ها رو در خانه‌ی کتاب ثبت کرده بودیم، امسال می‌تونستیم در نمایشگاه شرکت کنیم. خیلی به نظرم حس خوبی داشت. چند روزی درگیر تدارک الزامات نمایشگاه بودیم تا اینکه از دو روز پیش شروع شد. به نظرم مکانیزم جالبی داشت، البته جا برای بهبودش هست ولی در همین حد هم خوب بود. البته قسمت ناشرین. برای مخاطب به نظرم خیلی زیادی جای کار داشت. من خودم به عنوان مخاطب از نمایشگاه استفاده کردم، خیلی راحت نمی‌تونستم کتاب‌هایی که دوست دارم رو پیدا کنم، ولی همین که گوشه‌ی خونه نشسته بودم و کتاب پیدا می‌کردم هم برام جذاب بود. بریم ببینیم تا آخرین روز نمایشگاه چی میشه.

نوشتن یک دیدگاه