هفته‌ی یازدهم: فکر کنم خیلی راه رفتم!

این هفته با هر کسی که می‌خواستم قرار بگذارم توی پارک قرار می‌گذاشتم که راه بریم، یه جورایی هر چی قبلا پیاده‌روی نکرده بودم به جاش این هفته جبران کردم، یعنی اسم پیاده‌روی میاد حالم بد میشه. حداقل تونستم کلی از عقب افتادگی‌های پیاده‌روی رو جبران کنم، هوا هم یهویی ۱۰ درجه رفت بالا، موندم این دما دکمه داره و دست خداست یهویی می‌زنه میگه ۱۰درجه بره بالا، یعنی یه وضعیت عجیبی شده، اینطوری دیگه هر ساعت از روز نمیشه برای پیاده‌روی رفت.

برنامه‌ی هفته‌ی یازدهم

جلسه‌ی اول  «۳۰ دقیقه»

   • تپه‌ای پیدا کنید که تقریبا ۲۵ درجه شیب داشته باشد. برای ۱ دقیقه با سرعت تند به سمت بالای تپه پیاده‌روی کنید. سپس آهسته و همراه با ریکاوری به پایین بیایید.
   • این کار را ۸ بار تکرار کنید، سپس بر روی همان تپه: برای ۳۰ ثانیه با سرعت تند به سمت بالا پیاده‌روی کنید. سپس آهسته و همراه با ریکاوری به پایین بیایید.

جلسه‌ی دوم  «۴۰ دقیقه»

   • ۴۰ دقیقه پیاده‌روی

جلسه‌ی سوم  «۶۰ دقیقه»

   • ۶۰ دقیقه پیاده‌روی

گزارش برنامه

جلسه‌ی اول  «۳۴ دقیقه»

بهترین جایی که برای تپه می‌شناختم پردیسان بود، دوتا سربالایی بی‌خود داره، همونجا می‌شد این کار رو تمرین کرد، از اینکه یک مسیر رو چند بار برم و برگردم ولی اصلا خوشم نمیاد.

جلسه‌ی دوم  «۶۰ دقیقه»

امروز با دوستان جدیدی قرار گذاشته بودم و یک ساعتی پیاده‌روی کردیم و گپ زدیم، البته همش می‌گفتن من یکم یواش‌تر راه برم، در صورتیکه من خیلی معمولی راه میرم 🙂

جلسه‌ی دوم  «۵۶ دقیقه»

امروز با وجودیکه حوصله‌ی راه رفتن نداشتم ولی رفتم تا روی خودم کم بشه. هوا به شدت گرم شده و اصلا نمی‌چسبه مثل قبل.

نوشتن یک دیدگاه