همه چیز رو مستند می‌کنم!

از اتفاقات جذاب این چند وقت مستندسازی خودمه. علاقه‌ی عجیبی پیدا کردم به مستند کردن همه چیز، هر چیزی که به ذهنم میاد یا در حال انجامش هستم رو دارم مستند می‌کنم، نمی‌دونم می‌خوام دقیقا چه کار کنم ولی برام جذاب شده. شاید این معجزه‌ی ابزاری به اسم Notion باشه، نمی‌دونم. ولی بهتر سر از کار خودم در میارم، هر چند هر از گاهی راه فرار جدیدی پیدا می‌کنم ولی سریع سعی می‌کنم به مسیر برگردم، اینکه همیشه بدونم کجای مسیر هستم خودش خیلی کمک می‌کنه کارها رو درست پیش ببرم. از اونجایی که عادت ندارم در آن واحد فقط یک کار رو پیش ببرم، این کار خیلی بهم کمک می‌کنه سر از کارهام در بیارم. هر روز هم دارم چیزهای جذاب‌تری پیدا می‌کنم، الان حدودا هجده هفته است که این کار رو می‌کنم ولی اوجش بر می‌گرده به همین چند هفته‌ی اخیر. امیدوارم نتیجه‌ی جذابی از این کار بگیرم.

نوشتن یک دیدگاه