وقتی یک محصول جدید می‌سازم!

نزدیک به یک ماه بود که یکی از دوستانم ازم خواسته بود براش یک میز بسازم و من هر روز، امروز و فردا می‌کردم، تا اینکه دیگه گیر سه پیچ داد بهم و من رفتم براش آهن خریدم و شروع کردم به ساختن، خیلی احساس خوشایندی داشت برام، گاهی خودمون یادمون میره چه چیزی حالمون رو می‌تونه خوب کنه، برای من ساختن واقعا حالم رو می‌تونه بهتر کنه. اصلا وقتی شروع می‌کنم به ساختن انگار از زمین جدا میشم و وارد دنیای خیالی خودم میشم. اینکه چیزی رو تصور کنی و بتونی بعدش بسازیش به نظرم خیلی فوق‌العاده است. باید بیشتر روی ساختن تمرکز کنم وقتی اینقدر می‌تونه روی حال و روزم تاثیر بگذاره.

نوشتن یک دیدگاه