چهارصد ضربه

خیلی فیلم جالبی بود، نمی‌دونم چی شده که رسیدم به فیلم‌های فرانسوی، این فیلم داستان زندگی یک نوجوان در سن بلوغ بود که خیلی ساده و روان پیش می‌رفت، خیلی احساس جذابی داشتم، تو سبک فیلم‌های عباس کیارستمی بود. جالب اینجاست که من با دیدن این فیلم یاد خاطرات کودکی خودم افتادم.

نوشتن یک دیدگاه