مقدمه‌‌‌ای بر توسعه‌ی Back-End خیلی شبیه Front-End بود، برای همین پشت سر هم انجامش دادم، مثل Git که در هر دو مشترک بود. وگرنه فعلا تصمیمی ندارم برای یادگیری Back-End منظورم البته در شش ماهه‌ی اول سال است. فعلا تمرکز اصلیم رو گذاشتم روی فرانت‌اند.