انتخابات یادم نیست کی بود ولی من با دوستی آشنا شدم که بینش سیاسی‌مون شبیه هم نبود، دوستانمون داشتن با هم دعوا می‌کردن و ما یه گوشه داشتیم با هم آشنا می‌شدیم و به بقیه می‌خندیدم. از اون روز به بعد تا الان با هم