امروز قرار بود برم دندون‌پزشکی برای عصب‌کشی دندون‌های جلوم، اولش فکر می‌کردم یک هفته‌ای درگیر هستم، چون دفعه‌ی قبلی یکی از دندون‌هام رو عصب‌کشی کرد، وقتی دراز کشیدم روی صندلی، بهش گفتم من فقط با آمپولش مشکل دارم، گفت درستش می‌کنیم. خدایی خیلی خوب زد