این فیلم رو خیلی دوست داشتم، برای این دوست داشتنم یک دلیل خیلی ویژه داشتم، من هم با موجودات و آدم‌های خیالی درون ذهنم زندگی می‌کنم، گاهی زمان خیلی زیادی رو هم براشون می‌گذارم، هیچ وقت فکرش هم نمی‌کردم این می‌تونه یک مشکل باشه، تا